دبیرخانه کنفرانس در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستقر است.

تلفن: 88352071 / 88634008 / 88352080- 021

دورنگار: 88634008 -021

نشانی: تهران، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، شماره 3، دبیرخانه کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ایمیل:  conference.olgou@gmail.com

وبگاه: http://conference.olgou.ir

 Refresh Code