دهمین فراخوان انتخاب رساله‌ها و پایان نامه‌های برتر در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1399-10-23
دهمین فراخوان انتخاب رساله‌ها و پایان نامه‌های برتر در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با هدف تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پرداختن به موضوع الگوی پیشرفت، هم‌زمان با برگزاری دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از داوری با اهدای جوایز نقدی قدردانی به عمل می‌آورد.


بر این اساس از دانش‌آموختگان مقاطع مختلف کارشناسی ارشد، دکتری و معادل حوزوی که موضوع رساله و پایان‌نامه آن‌ها در زمینه پیشرفت بوده و تاریخ دفاع آنها در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹6 تا ۱۳۹9 بوده است دعوت می شود که با مراجعه به وبگاه اینترنتی http://olgou.ir در این فراخوان مهم ثبت‌نام نمایند.


نویسندگان رساله‌ها و پایان‌نامه‌هایی که در فرآیند داوری نهایی انتخاب می‌شوند می‌بایست در روز برگزاری دهمین کنفرانس الگو، به مدت ده دقیقه اثر خود را به صورت وبینار ارائه کنند.


آخرین مهلت ارسال اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، 31 فروردین ماه 1400 می‌باشد.