دکتر هادی اکبرزاده؛
(استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)
(دبیر کنفرانس)
 
دکتر ایمان افتخاری
(دانشیار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 
دکتر غلامعلی افروز
(استاد دانشگاه تهران)
 
دکتر الهام امین‌زاده
(دانشیار دانشگاه تهران)
     
             
             
دکتر مصطفی ایزدی
(استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی) 
 
حجت‌الاسلام  دکتر مسعود آذربایجانی
(استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) 
 
دکتر علیرضا آزموده اردلان
(استاد دانشگاه تهران) 
 
دکتر ابراهیم برزگر
(استاد دانشگاه علامه طباطبائی) 
     
             
             
دکتر حسن بنیانیان
(عضو اندیشکده فرهنگ مرکز الگو) 
 
دکتر محمدحسین پناهی
( استاد دانشگاه علامه طباطبائی) 
 
دکتر محمدسعید جبل‌عاملی
(استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)
 
دکتر حجت‌ا... حاجی‌حسینی
(دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران)
     
             
             
دکتر رضا خجسته‌مهر
(استاد دانشگاه شهید چمران)
 
دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی
(استاد دانشگاه تهران)
 
دکتر پرویز داودی
(استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 
دکتر جلال درخشه
(استاد دانشگاه امام صادق (ع))
     
             
             
دکتر غلامحسین رحیمی
(استاد دانشگاه تربیت مدرس)
 
آیت‌ا... علی‌اکبر رشاد
(استاد خارج فقه و اصول)
 
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر محمدجواد رودگر
(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 
دکتر عباسعلی زالی
(استاد دانشگاه تهران)
   
   
             
             
 دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا
 ( دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))
 
دکتر حسین سالار آملی
(استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 
دکتر محمدمهدی شیخ جباری
(استاد پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 
دکتر سهیلا صادقی فسایی
(دانشیار دانشگاه تهران)
     
             
             
دکتر علیرضا صدرا
(استاد دانشگاه تهران)
 
دکتر رسول عباسی
(استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س))
 
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عمومی
(مدرس حوزه علمیه قم)
 
دکتر موسی عنبری
(دانشیار دانشگاه تهران)
     
             
             
دکتر عبدالحسین کلانتری
(دانشیار دانشگاه تهران)
 
دکتر محمدعلی کی‌نژاد
(استاد دانشگاه صنعتی سهند)
 
دکتر سیدعلیرضا مرندی
(استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 
دکتر رضا مکنون
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
     
             
             
حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 
 دکتر بابک نگاهداری
( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 
 دکتر شهریار نیازی
( دانشیار دانشگاه تهران) 
 
حجت‌الاسلام‌ احمد واعظی
( دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع))